• Đề xuất mô hình thành phố toàn cầu cho TP HCM

    “Chúng ta hình dung TP 5 năm sau là gì? Đó là trung tâm thu hút tất cả doanh nghiệp, là nơi đại diện các tập đoàn đa quốc gia”, Chủ tịch quận 12 Lê Trương Hải Hiếu giải thích. Đề xuất mô hình thành phố toàn cầu cho TP HCM Tại...