• Tân binh TP.HCM hăng hái lên đường nhập ngũ

    Sáng nay tại TP.HCM diễn ra lễ giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2016. Chủ tịch Quận 12 Lê Trương Hải Hiếu đánh trống tạo khí thế cho các chiến sĩ chuẩn bị lên đường Điểm giao quân trung tâm của thành phố tại cơ quan quân sự quận 12 (số...